AKTUALNOŚCI

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

I. CEL IMPREZY

  • Promocja Koszalina na terenie kraju.
  • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

13.11.2021 r. (sobota)

  • godz. 11.00 - bieg na dystansie 5 000 m

III. MIEJSCE

Koszalin, ul. Gnieźnieńska 8

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

  • MOTOPARK Koszalin

VI. ZAPISY

W biegu głównym obowiązuje limit uczestników 250 osób opłaconych (liczy się kolejność wpłat).

On-line do dnia 08.11.2021 r.  do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.tkkf.koszalin.pl ,www.biegikoszalin.pl

VII. OPŁATA STARTOWA

  • 50 zł - płatna przelewem do dnia 08.11.2021 r.
  • 70 zł - płatna w sekretariacie w dniu zawodów

Koszulka techniczna w pakiecie startowym dla osób, które zarejestrują się i dokonają opłaty startowej do dnia 31.10.2021r.

Przelew elektroniczny Blue Media lub  na konto organizatora
Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
PKO BP I O/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
z dopiskiem: „Bieg Niepodległości” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem