Biegamy w Koszalinie

www.tkkf.koszalin.pl

e-mail: ktkkf@wp.pl, tel. 691 116 224

 

MENU 

REGULAMIN

BIEG WAKACYJNY

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

Start : 28.08.2016 r. godz. 12.00.

III. MIEJSCE

Koszalin,  Wodna Dolina, ul. Sybiraków

IV. ORGANIZATOR

Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miasta w Koszalinie
 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 • Koszaliński Sztab Ratownictwa

VI. ZAPISY

 • on-line: Odbywać się będą do dnia 25.08.2016 do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl

 • w dniu imprezy zapisać się będzie można w biurze zawodów od 11:00

VII. OPŁATA STARTOWA

 • 10 zł - płatna przelewem do dnia 25.08.2016r. na konto organizatora:

 • Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
  PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
  z dopiskiem: Bieg Wakacyjny” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

 • 20 zł - płatna w sekretariacie w dniu zawodów.

Z opłaty startowej zwolnione są osoby do lat 18.

VIII. PLAN MINUTOWY

11:00 - otwarcie biura zawodów

12.00 - Bieg Przedszkolaków - 200m

12.10 - Bieg dzieci - 8 - 10lat - 400m

12.20 - Bieg dzieci - 11 - 13 lat - 600m

12.30 - Bieg młodzieżowy - 14-17 lat - 2 km (dookoła zalewu)

12:45 - start 6km ( 3 razy dookoła zalewu)

14.00 - uroczyste podsumowanie

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie dokonanamy na podstawie pomiaru elektronicznego.

3. Uczestnicy startują w kategoriach:

M / K -1   18 – 29 lat

M / K -2   30 – 39 lat

M / K -3   40 – 49 lat

M / K -4   50 – 59lat

M / K -5   pow. 60 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze. Biuro będzie czynne 28.08.2016r. w godzinach od 11:00 do 12.30.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. UPOMINKI w Biegu głównym

W klasyfikacji generalnej kobiet:

za miejsca I – III puchar + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn:

za miejsca I – III puchar + nagroda

W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet

za miejsca I – III upominek

Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników.

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się przy ul. Sybiraków w Koszalinie.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
 2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu Zawodów.
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego biegu.
 4. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora.
 5. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem lukasz.drazkiewicz@zos.koszalin.pl tel. 792 798 249

KALENDARZ IMPREZ

Sierpień 2016
28.08.2016 Koszalin   Bieg Wakacyjny 6 km Zapisy powyżej w menu
Wrzesień 2016
13.09.2016 Koszalin   Jesienna Mila 1/3 1 609 m Bez opłat i zgłoszeń. Szczegóły na: www.tkkf.koszalin Wyniki
11.09.2016 Okonek   Cross na Wrzosach 5 km, 10km www.crossnawrzosach.pl Wyniki
27.09.2016 Koszalin   Jesienna Mila 2/3 1 609 m Bez opłat i zgłoszeń. Szczegóły na: www.tkkf.koszalin Wyniki
Pażdziernik 2016
11.10.2016 Koszalin   Jesienna Mila 3/3 1 609 m Bez opłat i zgłoszeń. Szczegóły na: www.tkkf.koszalin Wyniki
Listopad 2016
05.11.2016 Okonek   Bieg Niepodległości 10km www.polmaratonlipcowy.pl Wyniki
Grudzień 2016
04.12.2016 Koszalin   Bieg Mikołajkowy 5km Zapisy Lista Szkic trasy Regulamin Wyniki
20.12.2016 Koszalin   Zimowa Mila Górska 1/6 1 609 m Bez opłat i zgłoszeń. Szczegóły na: www.tkkf.koszalin Wyniki
31.12.2016 Koszalin   VIII Koszaliński Bieg Sylwestrowy 5 km Zapisy Lista Szkic trasy Regulamin Wyniki
31.12.2016 Koszalin   Sylwestrowy Nordic Walking 3 km Zapisy Lista Szkic trasy Regulamin Wyniki